Kontakt:

Lena Simonsen
Ekraveien 7b
0756 Oslo
Tlf. 949 78 556
E-mail: lena_simonsen@outlook.com
Org.nr. 917 712 832

Vennlig hilsen
Lena Simonsen