Research

Man må definere behovet før man kan finne en løsning. For å gjøre det, jobber jeg sammen med deg for å finne fram til oppnåelige løsninger som møter dine brukeres behov og dine mål med nettstedet.

 
Konsept

Etter researchen er dette det viktigste trinnet i prosessen. Det rette konsept er viktig og føre ossvidere mot design. Vi finner en nettstedsstruktur og en visuell profil i konseptfasen.

 
Design

Hvem, hva, hvorfor, hvor og hvordan må besvares for å designe et brukergrensesnitt som fungerer. Jeg vil designe det visuelle utseendet i henhold til dine ønsker og gjøre nettstedet ditt funksjonelt og lett tilgjenglig for dine brukere.

Funksjon

Design skal ikke bare se bra ut, det skal også fungere godt. Jeg designer sider som er tilpasset din "merkevare" og dine mål, samtidig som den skiller seg ut fra mengden.

 
Responsive

Nettstedet blir utformet for å kunne fungere på en hvilken som helst enhet. Enten det er en smarttelefon tablet eller et skrivebord, vil innholdet ditt justeres for å forbedre lesbarheten og tilgjengeligheten.

 
Optimalisert innhold

Brukergrensesnittet skal være enkelt og språket lett. Brukere skal synes at det enkelt å finne produkter, tjenester og informasjon på nettstedet ditt.